Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2014

5989 29da 500
Reposted fromidiod idiod viaZombieGigolo ZombieGigolo

May 28 2014

0107 5667
dichotomos
2361 d656

May 26 2014

dichotomos
9706 4cae 500
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale
dichotomos
0743 09eb
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior
8300 5423 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viatrumienka trumienka
dichotomos
1445 dce3
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior
dichotomos
3935 eaf1
Abnormal normal people... 
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viakatt katt
dichotomos
2001 2ab2
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior
dichotomos
3679 730d 500

May 20 2014

dichotomos
1052 5296
Reposted fromMrSatan MrSatan viashampain shampain

May 17 2014

dichotomos
dichotomos
Reposted fromqb qb viakatt katt

May 14 2014

themarginistoosmall:

"I would NEVER have guessed you had anxiety and depression issues ! You’re always so confident and everything !”

Well

image

Reposted fromlmn lmn viashampain shampain
dichotomos
5021 f1db 500
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior
dichotomos
5787 0c82
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda
dichotomos
Jestem chora. Na głowę. Cierpię na wieczny niedobór pewnego rodzaju relacji. Cierpię do tego stopnia, że każdy nawet mały przejaw zainteresowania ze strony drugiej osoby, budzi we mnie nadzieję. Nadzieję, że to już, że teraz będzie dobrze i spokojniej, że to dobry człowiek, normalny, że bardziej odpowiedni niż poprzedni. Moja wybujała wyobraźnia zaczyna tworzyć scenariusze idealnych sytuacji. Wspólne poranki i śniadania. Spacer nad morzem. Wino i papieros na balkonie. Cała noc z Playstation. Promienie słońca na twarzy. Zapach deszczu. Słuchamy muzyki. Czytamy książki. Życiowe rozkminy do 5 rano. Czasem spokojnie. Chill. Czasem ostre kłótnie. Raz delikatnie. Czasem wersja hard. Jest idealnie pomimo nieidealności. Zaczynam się wkręcać w postać i relację, którą sama sobie stworzyłam. To istenieje tylko w mojej głowie. Wydrap mi ktoś mózg.
Reposted frommyniu myniu viatrumienka trumienka

May 13 2014

7118 8b97

bildwerk:

Oliver Boberg

Aussentreppe (External Staircase), 1998

C-print.

86.4 x 74.3 cm

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via0 0
dichotomos
1730 c540
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl